Tillbaka till startsidan för www.emmaboda.se

Cirkelverksamhet

Cirkelverksamhet erbjuds alla personer med en utredd demenssjukdom oavsett boendeform.

Utbudet och tillgängligheten anpassas efter den enskildes behov och intressen. Målet med cirkelträffen är:

  • att den enskilde får en meningsfull dag
  • att öka livskvaliteten
  • att fungera som anhörigstöd
  • att den enskilde i en trygg miljö erbjuds möjlighet till att behålla och skapa nya social kontakter

Dessa finns i Algutsboda, Emmaboda, Långasjö samt Vissefjärda. Detta är en biståndsbedömd verksamhet. Ansökan gör du hos biståndshandläggaren i ditt serviceområde.  

Levnadsberättelse

I cirkelverksamheten är levnadsberättelsen ett bra hjälpmedel. Den ger underlag för att vi som personal ska kunna bemöta dig på ett bra och individuellt sätt.

Levnadsberättelsen är ett sätt att berätta om dig, vem du är och har varit. Det kan vara betydelsefulla händelser som påverkat ditt liv. Berättelsen kan skrivas av dig själv eller tillsammans med närstående.

Läs hela berättelsen i högerspalten.

Uppdaterad: 2016-03-07, Anneli Djerf

Kontakta mig

Biståndhandläggare

Emmaboda norra, Lindås och Långasjö

Telefon 0471 24 94 34
Telefontid måndag -fredag
Klockan 08:00-10:00

Biståndshandläggare

Vissefjärda och Esplanaden

Telefon 0471 24 95 90
Telefontid måndag-fredag
Klockan 08:00-10:00

Biståndshandläggare

Emmaboda södra och Algutsboda

Telefon 0471 24 95 89
Telefontid måndag - fredag
Klockan 08:00-10:00

Postadress
Emmaboda kommun
Socialförvaltningen
Box 14
361 21 Emmaboda

Besöksadress
Esplanaden 8 Emmaboda

Emmaboda kommun
Box 54 361 21 EMMABODA
Org nr 212000-0738
Växel 0471 24 90 00
Fax 0471 24 90 19
Läs mer om Fairtrade CityJärnvägsgatan 28 Emmaboda
This is an email address
Tyck till