Tillbaka till startsidan för www.emmaboda.se

Bygga, bo och planera

Snickare. Foto arkiv

Här får du råd och vägledning om hur du skall gå till väga när du ska planera inför - och genomföra en byggnation eller en renovering. Du får veta vad som gäller, hittar blanketterna du behöver, får veta vem du kan kontakta hos oss samt hänvisningar för mer information hos andra myndigheter. 

Uppdaterad: 2015-07-21, Åsa Albertsson

Mer information

kontakta oss

ÅSA ALBERTSSON

avdelningschef

Telefon 0471 24 90 79

JAN-OLOV OLSON

stadsarkitekt

Telefon 070 639 10 11

SOLTAN MOHAMMADI

mätningsingenjör

Telefon 0471 24 90 85

ERLING KARLSSON

teknisk chef

Telefon 0471 24 90 71 

Postadress

Box 54 361 21 Emmaboda

Besöksadress

Järnvägsgatan 28 Emmaboda

EMMABODA ENERGI

Telefon 0471 24 97 50
Fax 0471 24 97 63

Postadress

Box 53 361 21 Emmaboda

Besöksadress

Industrigatan 5 Emmaboda

Emmaboda kommun
Box 54 361 21 EMMABODA
Org nr 212000-0738
Växel 0471 24 90 00
Fax 0471 24 90 19
Läs mer om Fairtrade CityJärnvägsgatan 28 Emmaboda
This is an email address
Tyck till