Tillbaka till startsidan för www.emmaboda.se

Förvaltare

Förvaltarskap kan inrättas när ett större ingrepp i den enskildes möjlighet att bestämma över sin situation och sina tillgångar behövs än vad som behövs när ett godmanskap inrättas.

En förvaltare kan ha ett uppdrag att bevaka rätt, att sörja för person samt förvalta egendom. Uppdraget kan även vara begränsat till att gälla något område eller en del av ett område. T.ex att förvalta en viss egendom eller ett företag som huvudmannen äger.

I övriga delar kan ett godmanskap var tillräckligt. Vid ett förvaltarskap tar förvaltaren över rättshandlingsförmågan från huvudmannen.

Tingsrätten beslutar om förvaltarskap.

Uppdaterad: 2010-02-04, Carina Franzén

Kontakta mig

ÖVERFÖRMYNDARE

för Emmaboda, Nybro,
Torsås och Uppvidinge

Telefon 0481 452 51
Telefontid måndag-fredag
klockan 10:00-12:00

Emmaboda kommun
Box 54 361 21 EMMABODA
Org nr 212000-0738
Växel 0471 24 90 00
Fax 0471 24 90 19
Läs mer om Fairtrade CityJärnvägsgatan 28 Emmaboda
This is an email address
Tyck till