Tillbaka till startsidan för www.emmaboda.se

Politik och påverkan

En kommun är en politisk styrd organisation. Folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige samt förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om kommunens verksamheter och ekonomi. Styrelserna för de kommunala bolagen består också av förtroendevalda. 

I dag är åtta politiska partier representerade i kommunfullmäktige som har 41 platser. Vid valet 2010 fick Socialdemokraterna 20 mandat i kommunfullmäktige, Centerpartiet 7 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat, Moderata Samlingspartiet 7 mandat, Vänsterpartiet 2 mandat,  Miljöpartiet de gröna 1 mandat, Folkpartiet Liberalerna 1 mandat och Sverigedemokraterna 1 mandat.

Vårt kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande är Ann-Marie Fagerström (s).

Varje verksamhetsområde leds av en av fyra facknämnder; bygg- och miljönämnden, teknik- och fritidsnämnden, bildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har en förvaltning som sköter den löpande verksamheten utifrån varje verksamhetsområde.

kontakta mig

ANN-MARIE FAGERSTRÖM

kommunalråd

Telefon 0471 24 90 10
Fax 0471 24 90 19

epost

ann-marie.fagerstrom
@emmaboda.se

Postadress

Box 54 361 21 Emmaboda

Besöksadress

Järnvägsgatan 28 Emmaboda

Emmaboda kommun
Box 54 361 21 EMMABODA
Org nr 212000-0738
Växel 0471 24 90 00
Fax 0471 24 90 19
Läs mer om Fairtrade CityJärnvägsgatan 28 Emmaboda
This is an email address
Tyck till