Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Emmaboda kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Efter anslagningstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

 • Bildningsnämnd 2018-02-08


  Protokollet är justerat: 2018-02-20
  Sammanträdesdatum: 2018-02-08
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-02-20
  Datum för anslags nedtagande: 2018-03-14
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, kommunhuset
  Kontaktperson: Birgitta Ahlström

 • Socialnämndens utskott 2017-11-27


  Protokollet är justerat: 2017-12-01
  Sammanträdesdatum: 2017-11-27
  Datum för anslagsuppsättande: 2017-12-01
  Datum för anslags nedtagande: 2017-12-23
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Socialnämndens utskott


  Protokollet är justerat: 2018-02-14
  Sammanträdesdatum: 2018-02-14
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-02-14
  Datum för anslags nedtagande: 2018-03-08
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Kommunstyrelsen 2018-02-06


  Protokollet är justerat: 2018-02-12
  Sammanträdesdatum: 2018-02-06
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-02-12
  Datum för anslags nedtagande: 2018-03-06
  Förvaringsplats för protokollet: kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
  Kontaktperson: Britt-Marie Fransson

 • Teknik- och fritidsnämnden 2018-01-31


  Protokollet är justerat: 2018-02-02
  Sammanträdesdatum: 2018-01-31 
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-02-05
  Datum för anslags nedtagande: 2018-02-27
  Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, kommunhuset
  Kontaktperson: Kristine Åkesson

 • Socialnämnd


  Protokollet är justerat: 2018-01-29
  Sammanträdesdatum: 2018-01-24
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-01-29
  Datum för anslags nedtagande: 2018-02-20
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, kommunhuset
  Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson

 • Samordningsförbundet i Kalmar län


  Protokollet är justerat: 2018-01-04
  Sammanträdesdatum: 2017-11-23
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande: 2018-01-25
  Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundets kontor Kalmar
  Kontaktperson: Joakim Ivarsson

 • Bildningsnämnd 2017-12-14


  Protokollet är justerat: 2017-12-14, § 135
  Sammanträdesdatum: 2017-12-14
  Datum för anslagsuppsättande: 2017-12-15
  Datum för anslags nedtagande: 2018-01-06
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret
  Kontaktperson: Birgitta Ahlström

 • Bildningsnämnd 2017-11-16


  Protokollet är justerat: 2017-11-30
  Sammanträdesdatum: 2017-11-16
  Datum för anslagsuppsättande: 2017-11-30
  Datum för anslags nedtagande: 2017-12-22
  Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret
  Kontaktperson: Birgitta Ahlström