Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby är överklagad

Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2018 och beslutet är nu överklagat. Här kan du läsa aktuell information och ta del av planhandlingarna.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att anta Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby. Länsstyrelsen valde att inte överpröva beslutet men däremot överklagades detaljplanen inom utsatt tid. Därför har kommunen skickat överklagandena och övriga handlingar till Mark- och miljödomstolen vid Tingsrätten i Växjö så att de nu kan pröva ärendet. Om du har frågor om Mark- och miljödomstolenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handläggningstider eller liknande så vänder du dig direkt dit.