Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby

Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby är antagen av kommunfullmäktige och planen har börjat gälla. Här kan du ta del av planhandlingarna.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att anta Detaljplan för Klättorp och Södra Kyrkeby. Länsstyrelsen valde att inte överpröva beslutet men däremot så överklagades detaljplanen inom utsatt tid. Mark- och miljödomstolens gav då kommunen rätt och detaljplanen vann laga kraft (började gälla) den 14 februari 2020.