Bilen

Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Det förorenade tvättvattnet rinner då ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag, kanske din bad- eller fiskesjö.

Åk istället till en automattvätt eller gör-det-själv-hall för att tvätta din bil. De har reningssystem som är anslutna till kommunens reningsanläggning.

Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång, ställ bilen på en grusad yta eller på en gräsyta. Då har naturen en viss möjlighet att bryta ner föroreningarna och rena vattnet innan det tränger ner i marken. Tvätta med miljöanpassade rengöringsmedel och använd inte avfettningsmedel.