Livsmedelskontroll

Syftet med Emmaboda kommuns livsmedelskontroll är att minska smittorisker och matfusk på till exempel restauranger, matbutiker och skolkök. För dig som lagar mat hemma finns det mycket du själv kan göra för att minska risken för att bli matförgiftad.

Verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs granskas via regelbunden kontroll. Bland annat kontrolleras butiker, restauranger och skolbespisning.

Vid kontrollen granskas bland annat:

  • personlig hygien
  • lokalens utformning och inredning
  • utrustning som används vid produktion/matlagning
  • varuleveranser samt kyl- och värmelagring

Dessutom granskas verksamhetens egna rutiner, arbetssätt och interna kontroller. Här ingår bland annat rutiner och kontroller för tillverkning, städning, mätning av temperatur, transporter, ventilation och andra riskmoment.

Till toppen