Palltillverkningen ger daglig sysselsättning åt ett flertal omsorgstagare genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Möjligheternas Hus AB är ett kommunalt bolag i Emmaboda kommunkoncern.

  1. Kontaktuppgifter till oss på Möjligheternas Hus AB.