Dela sidan på sociala medier

Information om Verdatomten

Inom fastigheten Södra Målartorp 5:1 i Vissefjärda, som Emmaboda kommun numera äger, har det tidigare bedrivits trävaruindustri där sågat virke impregnerats genom doppning. På senare tid har
Emmaboda kommun utfört entreprenadarbeten inom området för att skapa en gemensamhetsyta med bland annat pulkabacke, fotbollsplan och damm.

Miljötekniska provtagningar i samband med entreprenaden visar att i ytlig jord
inom området finns förhöjda halter av dioxiner. Föroreningarna finns kvar
sedan trävaruindustrin var verksam på platsen.

Provtagning har skett i två omgångar och den tredje provtagningsomgången är beställd. Den kommer att utföras under våren 2017. Det gäller att ta ytterligare prover i området för att komma fram till, på vilken yta och djup som föroreningar finns. Provtagningen omfattar både jord- och vattenprover. När utbredningen är känd, kommer den yta som behövs att saneras, dvs jordmassor kommer att köras bort. För närvarande finns det pengar i teknik- och fritidsnämndens budget för provtagning, men kostnaderna för saneringsarbetet kan först beräknas och budgeteras när man vet hur mycket arbete det kommer att omfatta, och vilken metod som kan användas. Efter saneringen kan marken färdigställas till det ändamålet som det ursprungligen var tänkt med gemensamhetsytor för olika aktiviteter.
Vid frågor kontakta teknikfritid@emmaboda.se