Dela sidan på sociala medier

Informationsträff om byggnation av hälsocentral

I maj startar byggnationen av ett nytt hus för landstingets verksamheter i Emmaboda. Huset blir i två verksamhetsplan och ska byggas på kvarteret Björken 1, f.d. ”Taxitorget”.

På entréplan kommer hälsocentral och öppenvårdsmottagning psykiatri finnas.
På andra våningen finns folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral bestående av barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola.

Byggstart
Entreprenören Hansa Bygg ska bygga de nya lokalerna i Emmaboda. Byggstart blir under maj och beräknas vara klart våren 2019. I samband med byggstart kommer Trädgårdsgatan och Bondegatan bli enkelriktade med utfart mot Torggatan. Parkeringsplatser längs Trädgårdsgatan och Bondegatan samt på ”Taxitorget” försvinner.

Arbetstiderna kommer vara vardagar kl. 7-16. Störande och bullrande arbeten begränsas i möjligaste mån. Vi ber om överseende med ovanstående och hoppas på förståelse.

Informationsträff
Ett informationsmöte kommer hållas för allmänheten gällande byggnationen. Representanter från kommun, landsting, arkitekt och byggentreprenör kommer finnas på plats för att svara på frågor. På informationsmötet presenteras projektet samt hur detta påverkar omgivning under byggskedet.

När: 30 maj kl. 18
Plats: Lövsalen, Emmaboda kommunhus (ingång från Järnvägsgatan 22)
Intresseanmälan görs till Kristine Åkesson Emmaboda kommun teknikfritid@emmaboda.se eller 0471-249 070

Välkomna!

Fakta
Byggnaden består av 4 plan fördelat på följande:
Plan 1 Källare (ca 135m²)
Plan 2 Entré plan bestående av hälsocentral och öppenvårdsmottagning psykiatri (ca 2125 m²)
Plan 3 Folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral bestående av barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola (ca 1820 m²)
Plan 4 Fläktrum (ca 440 m²). Utvändiga väggar består av ca 100 m² solceller.