Dela sidan på sociala medier

Bygginformation Björken1 Emmaboda

Projektet Björken 1 omfattar nybyggnation av lokaler för landstingets verksamheter i Emmaboda. Hälsocentral, Folktandvård, Distriktsrehabilitering, Öppenvårdsmottagning psykiatri, Mödrahälsovård, Barnhälsovård och Öppen förskola i kommunal regi.

Strax innan semestern startade byggproduktionen av Björken1. Schaktarbeten har pågått under en tid. Gjutning av bottenplatta och källare har påbörjats.

Utseendemässigt kommer mycket att hända i närtid. Huskroppen kommer snart att stå klar, men då som ett skal. Stommen kommer att bestå av prefabricerade betongelement som kommer färdiga och monteras på plats. Detta arbete beräknas att vara klart i början av nästa år och ger då en uppfattning av storleken på huset.

Under hösten kommer det att förekomma många transporter och tunga lyft i arbetsområdet.