Reparationer av gatlampor

Gatubelysning

Vi har fått synpunkter om trasiga gatlampor. Anledningen till att de inte har blivit åtgärdade är av upphandlingstekniska skäl. Reparationer påbörjas under december månad.