Föreläsningskväll om inventering av
naturvärden vid Lyckebyån

Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar har inventerat naturvärden längs Lyckebyån. En föreläsningskväll med diskussion om åtgärder för biologisk mångfald och god vattenkvalitet ordnas därför i Föreningshuset i Vissefjärda måndagen den 11 februari mellan klockan 18.00 och 21.00.

Du anmäler dig till teknikfritid@emmaboda.se senast den 6 februari och vi bjuder på fika. Lyckebyåns vattenförbund i samarbete med Emmaboda, Karlskrona, och Lessebo kommuner samt Södra skogsägarna hälsar dig välkommen!