Kalkning med helikopter

Bilden visar en spegelblank sjö i solnedgång.

Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar enligt planering med början i slutet av vecka 11.

Kalkningen kommer ske med grovkalk Optimix. Optimix är en optimal våtmarks-produkt som består av grovkalk och vattenverksgranuler. Opimix är dammfri och har mycket goda spridningsegenskaper.

Följande sjöar kommer att kalkas:

Hagbyåns avrinningsområde:
Åsgöl, Gransjösjön, Alsbogöl och Virkesjön.

Halltorpsåns avrinningsområde:
Smedsjön, Skärgöl, Bastsjön, Sörsjön, Torsjön och Gunngöl.

Lyckebyåns avrinningsområde:
Ödevaten, Alsjösjön, Grönösjön, Löften, Törn, Ubbemålasjön, Munkasjön, Bredasjösjön, Hallasjön och Yen.

Nättrabyåns avrinningsområde:
Smedgöl, Flaken, Skepen, Fornamålasjön, Sidlången, Södra Kalven, Lidasjön, Hammarsjön, Lillsjön och Nätterhövden.

Kalkning pågår kontinuerligt med dosering i Bjurbäcken vid Åleberg och i Lyckebyån vid Åfors.