Nu är det dags för samråd om ändring av detaljplan på Oskarsgatan 1 i Emmaboda

Emmaboda kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Fasanen 6. Fastigheten ligger på adressen Oskarsgatan 1 i Emmaboda tätort och förslaget avviker inte från översiktsplanen.

Samrådet pågår 1‑30 juni 2019. Om du vill yttra dig så måste du göra det innan den 30 juni till bygg‑miljo@emmaboda.se eller till Bygg- och miljöenheten, Box 54, 361 21 Emmaboda.

De handlingar som ingår i samrådet hittar du via www.emmaboda.se/detaljplaner eller i Besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda.