Ny tobakslag från 1 juli 2019

Rökning förbjuden

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Den nya tobakslagen (2018:2088)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning
  till ett spårområde
 • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och
  caféer
 • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer,
  restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälsooch sjukvård.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa),
 • röka örtprodukter,
 • använda e-cigarretter,
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Ansvarig för rökförbudet

Det är den som äger eller disponerar en lokal som ansvarar för att rökförbudet följs genom att informera med förbudsskyltar.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet; skyltning, information och tillsägelser

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet.

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.

Tidigare anmälan ersätta av ansökan

Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Alla verksamheter i Emmaboda kommun som är registrerade för tobaksförsäljning har fått ett informationsbrev om de nya reglerna av vår handläggare Erik Sandell på Nybro kommun. De verksamheter som vill fortsätta att sälja tobak måste göra en ansökan om tobaksförsäljning före den 1 november 2019. Ansökningsavgiften är 4000 kr. Till denna kommer en årlig tillsynsavgift som liksom tidigare är 2000 kr/år.

Blanketter för ny anmälan om tobaksförsäljning samt bilaga Egenkontrollprogram finns bland kommunens e-tjänster Näringsliv och arbete.

Mer information

Vanliga frågor och svar kring den nya lagen hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster