Bygg-och miljönämndens pris 2019

Bygg- och miljönämndens pris syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom nämndens ansvarsområde. Dessa är främst miljöskydd, hälsoskydd, naturvård och byggnadsvård.

Priset avser att visa uppskattning och att ge uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god miljö i Emmaboda kommun. Priset kan delas av flera pristagare som nämnden utser. Priset beslutas av bygg- och miljönämnden.

Förslag till pristagare med motivering lämnas skriftligen till Bygg- och miljönämnden, Box 54, 361 21 Emmaboda eller till bygg-miljo@emmaboda.se, senast den 31 oktober.