Kommuner och skogsägare firade delseger i Emmaboda

I september gav Energimarknadsinspektionen avslag till Svenska Kraftnät om att bygga en luftburen kraftledning mellan sträckan Oskarshamn-Karlshamn. Berörda kommuner och markägare i flera år kraftfullt föreslagit en marksnål teknik.

Igår träffades representanter från kommunerna på sträckan, Södra, LRF och riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) på ett möte med tårta.

Under mötet gavs en tillbakablick över ärendets gång från 2014 tills nu. Svenska Kraftnät har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut och nu ligger frågan hos regeringen.

- Deras beslut kommer förmodligen nästa år. Under tiden tänker vi bjuda hit energiminister Anders Ygeman. Vi motsätter oss inte en ny ledning men den måste göras med marksnål teknik, säger Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg Tekniska förvaltningen.