Vattenavstängning i Emmaboda

Sökning efter vattenläcka i Emmaboda

Läcksökning kommer att börja kl 23:30 tisdagen den 5 november och avslutas kl 04.00 onsdagen den 6 november. I samband med läcksökningen kan vattnet behöva stängas av under kortare perioder.

Missfärgat vatten kan uppstå i samband med läcksökningen. Undvik vittvätt de närmsta dagarna.

Vid frågor kontakta Emmaboda Energis kundtjänst på tfn 0471-249750 och efter kontorstid Emmaboda Energis VA-jour på tfn 0471-249760