Kalkning med helikopter

Kalkningsinsatser med helikopter kommer att ske i kommunens sjöar enligt planering med början den 12 november.

Kalkningen kommer ske med grovkalk Optimix. Optimix är en optimal våtmarks-produkt som består av grovkalk och vattenverksgranuler. Opimix är dammfri och har mycket goda spridningsegenskaper. Följande sjöar kommer att kalkas:

Hagbyåns avrinningsområde:

Åsgöl, Gransjösjön, Alsbogöl och Virkesjön

Halltorpsåns avrinningsområde:

Smedsjön, Bastsjön, Sörsjön, Torsjön och Gunngöl

Lyckebyåns avrinningsområde:

Ödevaten, Alsjösjön, Löften, Törn, Ubbemålasjön, Munkasjön, Bredasjösjön, Hallasjön och Yen

Nättrabyåns avrinningsområde:

Smedgöl, Skepen, Fornamålasjön, Södra Kalven, Lidasjön, Hammarsjön, Lillsjön, Nätterhövden.

Kalkning pågår kontinuerligt med dosering i Bjurbäcken vid Åleberg och i Lyckebyån vid Åfors.