Vattenläcka i Boda Glasbruk

[2019-11-13 15:13] En vattenläcka har uppstått i närheten av korsningen Kärravägen/Skolgatan i Boda Glasbruk. Fram till dess att läckan är hittad och reparationsarbete påbörjas kommer vattentrycket att reduceras för att minska utflödet. Vi gör så istället för att stänga av för att inget hushåll ska bli helt utan vatten.

Vattnet kan bli missfärgat på grund av läckan men det är inte farligt att använda. Undvik dock vittvätt tills läckan är lagad.

Vi arbetar med att lokalisera läckan exakt och påbörja grävnings- och reparationsarbete så snart som möjligt.

Om läckan förvärras kan vi bli tvungna att stänga av vattnet för vissa hushåll. Dessa kommer då att meddelas och vi kommer att tillhandahålla vatten på annat sätt för dessa hushåll.

Du är välkommen att ringa om du har några frågor i samband med läckan. Under kontorstid ringer du vår kundtjänst på 0471-24 97 50. Utanför kontorstid ringer du vår va-jour på 0471-24 97 60