Planerat underhållsarbete på vattenledningsnätet i Vissefjärda

Vattenavstängning på Kyrkogatan i Vissefjärda måndagen den 18 november

På grund av ett planerat underhållsarbete på vattenledningsnätet på Kyrkogatan i Vissefjärda kommer vissa fastigheter att vara utan vatten. Arbetet beräknas pågå mellan kl 08.00 - 10.00 måndagen den 18 november.

De fastigheter som berörs av vattenavstängningen är informerade.

Missfärgat vatten kan uppstå efter vattenavstäningen. Undvik vittvätt de närmsta dagarna.

Om du har frågor kontakta Emmaboda Energis kundtjänst på telefon
0471-24 97 50 och efter kontorstid Emmaboda Energis VA-jour på telefon
0471-24 97 60