Missfärgat vatten i Vissefjärda

Under onsdagen den 4 mars har en mängd samtal kommit till Emmaboda Energis kundtjänst om att dricksvattnet i Vissefjärda är missfärgat.

Driftloggarna visar att ett större uttag av dricksvatten gjordes vid 14.30-tiden tisdag den 3 mars då förbrukningen tredubblades under c:a 10 minuter. Detta är den troliga orsaken till missfärgningen då så plötsliga, kraftiga uttag kan få den naturliga biofilmen i ledningarna att släppa och följa med vattnet. Vi kan inte se var i nätet uttaget gjorts men för att kunna åstadkomma ett så kraftigt flöde måste man till exempel öppna en brandpost eller liknande, större, ventil.

Vattnet är inte farligt att dricka men givetvis oaptitligt när det blir så kraftigt brunfärgat. Vi uppmanar de som drabbats att spola tills vattnet åter är klart, Det kan också vara lämpligt att säkerställa att vattnet är klart innan man tvättar en vittvätt.

Har du frågor är du välkommen att ringa Emmaboda Energis kundtjänst på 0471-24 97 50.