Viktig information från Återvinningscentralen på Möjligheternas Hus i Emmaboda

I slutet av april fick vi nya gröna containrar där privatpersoner i Emmaboda kommun ska slänga plast och pappersförpackningar.

De nya containrarna har placerats där av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamlingen av plast och pappersförpackningarna.

Har man skrymmande förpackningar eller större mängder som INTE går ner i dessa gröna containrar så har man möjlighet att lämna i de stora containrarna uppe på rampen.

Är du osäker fråga gärna personalen, som är er behjälpliga.

Vid frågor kontakta VD för Möjligheternas Hus Fatima Sigurd på telefon 0471-249851

Vid frågor gällande FTI och producentansvar kontakta Magnus Sandström på telefon 070-6251440

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande COVID-19.

Varmt välkomna till Återvinningscentralen!