VA-ledningsarbeten i södra delen av Klättorp

Emmaboda Energi genomför ett VA-ledningsarbete i södra delen av Klättorp med start torsdagen den 14 maj.

Framkomligheten kan komma att bli begränsad under arbetets gång. Emmaboda Energi kommer i så fall att informera om detta i förväg.

Ledningsarbetet beräknas pågå under ca 3-4 veckor.

Under arbetets gång kan vattnet bli missfärgat (gäller fastigheter i södra delen av Klättorp). Detta är normalt och orsakas av arbetet med ledningen. Spola i en kran tills missfärgningen försvunnit. Skulle missfärgningen vara kvar trots spolning så kan Emmaboda Energi kontaktas. Vittvätt ska undvikas dagarna efter avstängningen.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter ni kan få i samband med arbetet.

Om du har frågor kontakta Emmaboda Energi:

Kundtjänst: 0471 – 24 97 50

VA-beredskap: 0471 – 24 97 60

Tack för visad förståelse!

Emmaboda Energi