Bevattningsförbud i Emmaboda kommun från och med den 18 maj 2021

Från och med den 18 maj och fram till och med den 30 september 2021 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Nederbörden i april låg under det normala och även om maj bjudit på lite mer regn ligger grundvattennivåerna fortfarande under det normala. Eftersom växtligheten kommit igång och kräver mycket vatten nu är det också väldigt lite grundvatten som nybildas, oavsett regnmängden. Vi ser också låga flöden i Lyckebyån vars vatten svarar för en stor del av dricksvattenproduktionen i kommunen.

Emmaboda Energi inför nu bevattningsförbud för att säkra tillgången på dricksvatten under sommaren.

Förbudet gäller till och med den 30 september men om förhållandena ändras kan detta justeras.

Vi ber allmänheten att vara återhållsam med vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt man kan.

Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Vad innebär bevattningsförbudet?

  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt.
  • Tips! Du får använda vattenkanna. Samla gärna upp regnvatten för att vattna med.
  • Du får inte fylla din pool (över 3 m³) med dricksvatten.
  • Detta gäller även uppblåsbara pooler, spa-bad och badtunnor större än 3 m³. Du som har en nedgrävd pool får fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
  • Du får inte tvätta bilen hemma med högtryckstvätt eller vattenslang.
  • Tips! Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Var sparsam med antalet tvättar.

Frågor om bevattningsförbudet besvaras av:

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Marie Nilsson, VA-chef, marie.nilsson@emmaboda.se, 0471-24 97 61

Anton Fransson, miljöingenjör,
anton.fransson@emmaboda.se, 0471-24 97 81

Kundtjänst 0471-24 97 50

Länsstyrelsen i Kalmar län uppmannar alla att vara sparsamma med allt vatten var det än kommer ifrån.