Hansa Bygg bygger flerbostadshus i kvarteret Fyrklövern

Vid kommunfullmäktige den 21 juni godkändes att byggföretaget Hansa Bygg AB från Kalmar köper kvarteret Fyrklövern till en summa av 2,5 miljoner kronor. Hansa Bygg avser bygga en mix av radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter från två till fyra våningar med planerad byggstart till hösten 2022.

- Det är oerhört trevligt att en större aktör ser potential i Emmaboda, säger Niclas Beermann, teknisk chef Emmaboda kommun.

Det drygt 11 000 kvadratmeter stora området i centrala Emmaboda är sedan december 2020 planlagt för nya bostäder. Emmaboda kommun har sedan dess marknadsfört det attraktiva området i sina kanaler för potentiella byggherrar. Hansa Bygg har under processen visat ett seriöst intresse. Kalmarföretaget byggde nyligen Region Kalmars hälsocentral i Emmaboda som invigdes 2019.

- Från vår sida kommer vi stå för infrastrukturen i området: vägar, gatubelysning och vatten- och avlopp. Vi kommer också se över området runt Fyrklövern som exempelvis attraktiva grönytor och säkrare gång- och cykelväg mellan Fyrklövern och Mjusjön, säger Niclas Beermann.
Till toppen