Stationssamhälle 2.0 – Ett brett perspektiv i att möta Agenda 2030

Samhällsutvecklingschef Åsa Albertsson deltar i årets Almedalsvecka med ett digitalt föredrag om byggnation av stationsområden.

Till toppen