Emmaboda bowlinghall

Kommunen har under sommaren gjort två upphandlingar gällande bowlinghallen där kommunen sökt en entreprenör att driva på bowlinghallen samt restaurangen. I första upphandlingen inkom ett anbud men det var inte komplett, då annonserades ytterligare en upphandling men då inkom inga anbud. 

Nu kommer vi att efterforska anledningarna till varför vi inte har fått in anbud och utvärdera om vi ska ändra på visa kriterier i upphandlingen för att öka intresset. Efter det kommer det annonseras igen. Om vi får ett vinnande anbud i nästa upphandling kan vi se en öppning av bowlinghallen runt december månad.

För frågor eller anmälan av intresse på den nya upphandlingen, kontakta fastighetschef Hugo Kjellin, 0471-24 90 74, hugo.kjellin@emmaboda.se

Till toppen