Bevattningsförbudet upphör 1 september

Den 1 september 2021 upphör sommarens bevattningsförbud i Emmaboda kommun.

Bakgrunden är att nivåerna visserligen som förväntat har sjunkit under vår och sommar men att takten har avtagit. Nivåerna i våra kommunala vattentäkter ligger något högre än förra året vid samma tid och regnen gör i alla fall att vi inte förväntar oss någon stor förbrukningsökning när vi nu tillåter bevattning igen.

De senaste veckornas regn har bidragit till att nivåernas minskningstakt avtagit men stora och djupt liggande magasin är inte så omedelbart påverkade av regn. Fortfarande är grundvattennivåerna i stora magasin enligt de senaste uppgifterna från Svensk Geologisk Undersökning under de normala för årstiden i vår del av Sverige men läget är inte kritiskt.

Vår strävan är att inte ha bevattningsförbud om vi inte måste och därför upphävs nu förbudet som varit i kraft sedan den 18 maj i år och som ursprungligen aviserats gälla fram till sista september.

Vi är glada för att förbudet har respekterats och påminner om att man alltid ska tänka på att vatten är en resurs att vara rädd om.

Marie Nilsson
Affärsområdeschef, Vatten och avlopp
marie.nilsson@emmaboda.se
0471-24 97 61

Till toppen