Nyttopark i Vissefjärda

I nära anslutning till det planerade tomtområdet i Södra Målatorp låg en gång en grönyta avsedd för fotboll med mera. Men när vildsvinsangreppen blev för många bestämde sig Vissefjärdabon Anders Carrington för att använda ytan till park för nyttoväxter.

- Tanken är att parken ska bli en plats där man kan lära sig om växter och odlingstekniker. Vi har exempelvis planterat äppleträd, valnöt, kiwi, körsbär, mullbär med mera. Vi har kommit lite för långt ifrån naturen i vår tekniska värld anser jag, säger Anders Carrington.

Grönytan på Törnsjövägen i Vissefjärda användes förr flitigt som bland annat fotboll- och frisbeeplan. När vildsvinen bökade upp gräset tröttnade man på att laga planen och ytan växte igen. 2019 tog Anders Carringston initiativ att plantera frukt- och bärväxter. Projektet har varit en underavdelning till samhällsföreningen hela tiden och kallar sig nyttoparksgruppen. Intresset för parken växte och man fick sponsring av Idealskog, Bo List Emmaboda, Fiddekulla Trädgård, Naturskyddsföreningen Emmaboda och Emmaboda kommun.

- Tack vare sponsorerna är parken nu inhägnad. De frukter och bär som växterna ger är tänkt att alla kan komma och plocka. När allt växer upp är det tänkt att parken ska bli skogsträdgård med bänkar, något konstverk och en labyrint av buskar. Vi som sköter parken träffas några gånger i månaden och vi välkomnar fler att gå med.

Till toppen