Bygg och Miljönämndens pris 2021

Vissfjärda hembygdsförening får bygg- och miljöpriset för sin satsning på en ny bro mellan Vissefjärda kyrka och hembygdsgården Stallarna. Samtidigt får Region Kalmar län nämndens hedersomnämnande för den nya hälsocentralen.

Totalt inkom tre förslag. Utmärkelserna delas ut den 15 december på kommunfullmäktiges julsamkväm.

Till toppen