Försenad soptömning 22 december

Dagens soptömning kommer att ske senare än normalt.

Tömning kommer att ske under dagen, låt kärlen stå ute tills de har tömts.

Till toppen