Ny naturvårdssatsning med insektshotell, ängs- och sandmark

Under 2022 har Emmaboda kommun fått beviljat LONA-bidrag för tre olika projekt: naturvårdsprogram, insektshotell och pollineringsprojekt.

LONA står för ”Lokala Naturvårdssatsningen” och är ett statligt bidrag finns att söka för att stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang.

-Projekten ska pågå ett till två år och syftet är att bland annat öka kunskapen om den biologiska mångfalden, säger Hanna Tapper, miljöinspektör Emmaboda kommun.

Naturvårdsprogrammet för Emmaboda kommun ska genomföras med sammanställning av kunskapsmaterial samt inventeringar och ska utmynna i en skrift och en digital version där kartskikt ingår.

Projektet med Insektshotell kommer göras av gamla stubbar och i anslutning av hotellen kommer det att anläggas ängar. Projektet genomförs tillsammans med Emmaboda Energi & Miljö AB. Hotellen ska placeras i Emmaboda, Långasjö och Vissefjärda.

I samarbete med Emmaboda Golfklubb förstärks den biologiska mångfalden på golfbanans områden genom att anlägga ängar, sandmarker och sätta upp insektshotell. Målsättningen är att gynna olika typer av vilda pollinatörer på området.