Läckage vid Sliparedammen

Sliparedammen i Lyckebyån vid Johansfors glasbruk har läckage från dammvallen. 

Dialog förs med Länsstyrelsen och konsultföretag om vilken åtgärd som är bäst. Vattennivån i Sliparedammen kommer tillsvidare regleras efter rådande förhållande och detta görs i samråd med Länsstyrelsen.

Till toppen