Beslut

Med anledning av det förvärrade läget nationellt rörande utbrottet av covid- 19 har Emmaboda kommun beslutat följande.

Att man med omedelbar verkan och tillsvidare stänger alla kommunens äldreboenden/servicehus för alla förutom boende och personal. Beslutet gäller även matsalar och träffpunkter/allaktivitetshus i anslutning till boendena.

Personalen inom kommunkoncernen som de senaste 14 dagarna befunnit sig i ett av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområden för covid- 19 skall kontakta sin närmaste chef för bedömning om hen ska arbeta eller sättas i karantän.

Personal inom omsorgen och sjukvården som visar tecken på förkylning, influensa eller sjukdom skall sjukskriva sig och stanna hemma.

För resor i tjänsten gäller för kommunkoncernen att resa skall godkännas av närmaste chef.

Utöver ovanstående:

Krisledningsnämnden ser positivt på att chefer beviljar medarbetare att jobba hemifrån (där så är möjligt och bedöms nödvändigt).

Uppmanar krisledningsnämnden förvaltningar, nämnder och koncernbolag att vara återhållsamma med att hålla fysiska möten utan istället hålla dem digitalt när så är möjligt.

Allmänna råd

Håll dig informera om läget i följande kanaler