Beslut

Öppna Förskolan "Äpplet" är stängd tills vidare

På grund av läget med covid-19 coronaviruset hålls Öppna förskolan stängd tills vidare.

För mer information kontakta:

Lennart O Werner, bildningschef, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 92 16, e-post: lennart.werner@emmaboda.se