Beslut

Ordförandebeslut: All gymnasial utbildning, vuxenutbildning eller motsvarande är från och med den 18 mars 2020 och till och med den 21 april 2020 stängd för utbildning i skolans lokaler.

Med anledning av den uppkomna situationen kring coronaviruset/covid-19, beslutar undertecknad (med stöd av Krisledningsnämndens beslut den 2020-03-13, § 5) följande:

All gymnasial utbildning, vuxenutbildning eller motsvarande är från och med den 18 mars 2020 och till och med den 21 april 2020 stängd för utbildning i skolans lokaler.

Undervisningen skall under denna tidsperiod bedrivas på distans.

Johan Jonsson
Kommunstyrelsens och Krisledningsnämndens ordförande
Telefon 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se