Beslut

Ordförandebeslut: Utöka det kommunala hemsändningsbidraget för matvaror till riskgrupper

Med anledning av den uppkomna situationen kring coronaviruset covid -19, beslutar KS ordförande tillika Krisledningsnämndens ordförande:

- Att utöka det kommunala hemsändningsbidraget för matvaror att gälla alla boende utanför centralorten Emmaboda/Lindås som är antigen 70 år eller äldre, eller personer som omfattas av Folkhälsomyndighetenens riskgrupper rörande covid-19.

- Att ovanstående gäller från och med den 27 mars 2020 till och med den 2020-05-01, i enlighet med Region Kalmar läns beslut.