Beslut

Beslut: Emmaboda kommun förlänger det utökade hemsändningsbidraget och matservice till och med 21 juni 2020

Beslutet är taget av krisledningsnämnden.