Beslut

Beslut: Emmaboda kommun förlänger erbjudandet hemleverans av matvaror till äldre inom Emmaboda och Lindås tätort till och med 31 december 2020

Beslutet är taget av krisledningsnämnden.