Beslut

Beslut: Höstterminen 2020 bedrivs all undervisning inom Emmaboda kommun som normalt. Dock uppmanas gymnasiet att fortsätta med viss digital undervisning för att minska antalet elever (samtidigt) i gymnasiets lokaler.

Beslutet är taget av krisledningsnämnden.