Beslut: Emmaboda Bad och Träningscenter och The Glass Factory stängs tillfälligt

Det allmänna smittläget, rörande covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Från och med den 11 november 2020 till den 8 december 2020 stängs Emmaboda Bad- och träningscenter. Undantaget är simundervisning för barn och unga födda 2005 eller senare. Samtidigt stängs också The Glass Factory för besökande.

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut, och ska behandlas av Krisledningsnämnden den 13 november 2020. Då undertecknad anser att beslutet är viktigt att fatta skyndsamt, samt att beslutet inte kan anses ha samhällsstörande påverkan, har undertecknad valt ett ordförandebeslut i väntan på att Krisledningsnämnden sammanträder.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande,
telefon: 0471-24 90 10