Beslut

Beslut: Emmaboda kommun övergår till reducerat kommunfullmäktige

Med anledning av utvecklingen av coronaviruset covid-19 och att Emmaboda kommun fortsatt ska ha beslutsförmåga och samtidigt skydda de ledamöter som tillhör riskgrupperna har gruppledarna kommit överens om att reducera antalet ledamöter.

Överenskommelsen innebär att endast 21 ledamöter deltar i fullmäktige. Fördelningen av mandaten sker genom kvittning: ordinarie ledamöter divideras med två och vid behov avrundas uppåt. Detta görs för att spegla valresultatet och den valtekniska samverkan som finns.

Fördelningen med reducerat kommunfullmäktige:

EmmabodaAlliansen: 18/2= 9

S/MP: 16/2= 8

SD: 5/2= 3

V: 2/2= 1

Samtliga partier uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Överenskommelsen gäller från och med 30 mars 2020 och fram till och med den 30 juni 2020. I juni ska partierna stämma av om det finns skäl att förlänga överenskommelsen eller ej.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen