Beslut

Beslut: Emmaboda kommun förlänger det utökade hemsändningsbidraget och matservice till och med 31 december 2020

Beslutet är taget av krisledningsnämnden.