Ny kulturplan för Emmaboda kommun under bearbetning – välkommen med dina tankar!

Under maj, juni och augusti hölls medborgardialoger i Långasjö, Vissefjärda, Johansfors och Emmaboda.

Under maj, juni och augusti hölls medborgardialoger i Långasjö, Vissefjärda, Johansfors och Emmaboda.
Fram till den 4 september kan du läsa utkastet till ny kulturplan för 2019-2021 och maila dina tankar och synpunkter till kulturchef Jan Dzedins (jan.dzedins@emmaboda.se).

Meddela om du skriver i egenskap av privatperson eller om du företräder en förening eller annan organisation.

Vi siktar på att kulturplanen ska vara klar och antas till kommunfullmäktige i december.