Uppdaterad: 31 maj 2021, kl 15.01

Information med anledning av coronaviruset

Emmaboda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Påverkan på kommunens verksamheter

Bad och träningscenter

Öppet från och med 1 juni under begränsade former.

För mer information Länk till annan webbplats.

Bibliotek

Aktuell information om våra bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bowlinghallen

Stängt för sommaruppehåll. Vi upphandlar just nu en ny entreprenör som kommer öppna efter sommaren. Mer information kommer senare.

Kommunhuset

Stängt för externa besökare fram till och med 31 augusti.

Kommunens sport- och gymnastikhallar

Öppet för allämnheten från och med 1 juni under begränsade former.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda boenden

Besök på särskilda boenden med mera avråds från och med den 7 november.

The Glass Factory

Öppet från och med 1 juni under begränsade former.

För mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Aktuell information på Vilhelm Mobergsgymnasiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för covid-19 i Kalmar län

I Kalmar län erbjuder Region Kalmar län provtagning för pågående covid-19-infektion till dig som har symtom.

Provtagning för covid-19 i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senior eller anhörig

Besök på särskilda boenden med mera avråds från och med den 7 november.

Socialförvaltningens arbete mot coronaviruset covid-19

Socialförvaltningen arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att enskilda som har stöd från socialförvaltningen fortsätter att få det. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon enskild som har stödinsatser från socialförvaltningen.

Mer information om Socialförvaltningens arbete med coronaviruset covid-19 Öppnas i nytt fönster.

Emmaboda kommun erbjuder videosamtal i äldreomsorgen

Från och med tisdagen den 21 april erbjuder Emmaboda kommun möjlighet för personer som har stöd av hemtjänsten att ha kontakt med närstående/vänner via videosamtal.

Varje hemtjänstområde har en iPad för omsorgstagaren att låna, för att kunna prata och se anhöriga och/eller vänner, som man eventuellt inte kan träffa på grund av covid-19. Om den enskilde önskar boka videosamtal, meddelas det till personalen som brukar komma till omsorgstagaren så hjälper de till att boka en tid. Tjänsten är frivillig att använda.

Är man närstående/vän till en person som har stöd från hemtjänsten och som inte bör ta emot besök på grund av covid-19. Nu finns möjlighet att ses digitalt istället. För närstående/vänner är bokningen av samtalstid öppen måndag-fredag.

För anmälan och mer information om digialt möte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur och fritid

Bad och träningscenter

Öppet från och med 1 juni under begränsade former.

För mer information Länk till annan webbplats.

Bibliotek

Aktuell information om våra bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bowlinghallen

Stängt för sommaruppehåll. Vi upphandlar just nu en ny entreprenör som kommer öppna efter sommaren. Mer information kommer senare.

Kommunens sport- och gymnastikhallar

Öppet för allämnheten från och med 1 juni under begränsade former.

Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The Glass Factory

Öppet från och med 1 juni under begränsade former.

För mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemang i Emmaboda kommun

På grund av den rådande situationen med coronaviruset covid-19 och för att motverka smittspridning ställs många sammankomster och evenemang in i Emmaboda kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Du som arrangör

Skicka e-post till info@emmaboda.se vid inställt evenemang. Det är arrangörens ansvar att kontakta oss så att vi kan informera om inställda evenemang.

Gör en riskbedömning

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur man gör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av coronaviruset covid-19.

Läger och cuper sommaren 2021

Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Under maj månad kvarstår det allmänna rådet att läger och cuper inte bör genomföras.

Läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som företagare

Till följd av ny spridning av coronaviruset covid-19 drabbas flera företag i kommunen hårt. Emmaboda kommun ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare. Emmaboda kommun aktiverar därför flera av vårens insatser.

Följande insatser återinsätts för företag:

a) Om kund begär anstånd kommer Emmaboda Energi och Miljö AB/ Emmaboda Elnät AB vara lyhörda för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.

b) Om kund begär anstånd kommer Emmaboda kommun vara lyhörd för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter gällande tillstånd och tillsyn. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.

c) Om kund begär anstånd kommer Emmaboda kommun, EMFAB och EBA vara lyhörda för att förlänga betalningstider på hyra i lokaler för företag där kommunen/kommunala bolagen är hyresvärd. Gäller verksamhetslokaler. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.

d) Nytt anstånd kan ej beviljas på tidigare beviljat anstånd gällande
punkt a-c.

e) Kommunen kommer att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.

f) Kommunen fortsätter med tjänsten ”företagslots”.

Ovanstående förändringar och insatser gäller till och med 2021-06-30.

Förutom den stöttning som krisledningen tog beslut om den 19 november 2020 erbjuds företag som är hyresgäster* hos Emmaboda kommun, Emmaboda Bostads AB och EMFAB hyresrabatt.

Emmaboda kommun förlänger samverkan kring jourhavande företagslots

Företag som är hyresgäster i verksamhetslokaler hos Emmaboda kommun, Emmaboda bostads AB, EBA och Emmaboda fastighets AB, EMFAB:s och ingår i av Regeringen utpekade covid-19 drabbade branscher* kan ansöka om en 50% rabatt på hyran för perioden april-juni 2021. Villkor för att beviljas stödet är att EU-kommissionen godkänner Regeringens förslag om hyresrabatt med 50% till företag i av Regeringen utpekade branscher*.

*detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.
Beslutet om hyresrabatt gäller till och med 2021-06-30.

Det går även att söka för perioden jan-mars enligt tidigare beslut.

Emmaboda kommun förlänger samverkan kring jourhavande företagslots

Emmaboda kommun ingår i en regional samverkan kring Jourhavande företagslots. Region Kalmar län är samordnare och kommunerna i länet och deras samverkanspartners hjälps åt för att lotsa företag som behöver hjälp med anledning av coronavirussmittan covid-19.

Mer information om företagslots på Region Kalmar läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagen, föreningar och organisationer i Emmaboda kommun har mycket att erbjuda

Nu i coronaviruset covid-19:s framfart vill de nå ut till alla som tvingas leva isolerat. Företagens, föreningarnas och organisationernas erbjudanden bidrar till att vi kan ha ett fortsatt bra handel i kommunen.

För mer information

Matleveranser

Emmaboda kommun förlänger matservice och hemsändning av matvaror till personer 70+ samt personer i riskgrupp till och med 2021-06-30. Gällande avtal mellan handlare och Emmaboda kommun förlängs. I de fall avtal saknas kan avtal tecknas med Emmaboda kommun.

För mer information kontakta
Katarina Bondesson
katarina.bondesson@emmaboda.se eller 0471-24 90 31

Myndighetsinformation:

Regeringen vidtagit flera olika åtgärder för att minska de negativa effekterna som virusets framfart har för näringslivet. Eftersom allt händer väldigt snabbt i detta är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas webbplatser. Här nedan har vi samlat användbar information.
Verksamt.sesamlad Covid-19 information från myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev - med information från kommunen och andra myndigheter #emmabodatillsammans.

När smittan kommer – en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

När smittan kommer – en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet , 342.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskyddsavgift för 2021 efterskänks

Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

I anledning av tillsynen tar kommunen ut avgifter för hälsoskyddet enligt fastställd taxa. Krisledningsnämndens beslut att efterskänka hälsoskyddsavgiften för 2021 gäller inte för verksamhet inom kommunkoncernen som debiteras hälsoskyddsavgift.

Förfallodagen för livsmedelstillsyn senareläggs till 31 december 2021

Emmaboda kommun kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras butiker, restauranger och skolbespisning.

I anledning av tillsynen tar kommunen ut avgifter enligt fastställd taxa. Krisledningsnämndens beslut att senarelägga förfallodagen för livsmedelstillsyn inte gäller för verksamhet inom kommunkoncernen somdebiteras hälsoskyddsavgift.

För vårdnadshavare

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp och det inte finns något företag, förening, organisation eller någon annan i din närhet som kan hjälpa till, så har kommunen fått intresseanmälningar från personer som erbjuder sig att hjälpa andra med anledning av coronaviruset covid-19.

Ta i första hand kontakt med de olika företag, föreningar och organisationer som finns i kommunen. Många av dem erbjuder extra tjänster, som t ex hemleverans.

Här kan du se olika erbjudanden

Om du behöver hjälp och det inte finns något företag eller någon annan i din närhet som kan hjälpa till, så har kommunen fått intresseanmälningar från personer som erbjuder sig att hjälpa andra med anledning av corona-viruset covid-19. Det kan t ex handla om hjälp med hemleverans av varor eller liknande tjänster, som inte redan erbjuds av de olika företagen. Ring kommunens växel 0471-24 90 00, så förmedlar vi kontakt till någon som kan hjälpa dig.

Tänk på att kommunen inte tar ansvar för personen som erbjuder hjälp eller deras erbjudna tjänster. Om du väljer att ta kontakt med dem för att få hjälp, sker det utanför kommunens ansvar och det är ni själva som kommer överens om hjälpens innehåll och eventuella villkor.

Hemleverans av matvaror

Emmaboda kommun erbjuder hemleverans av matvaror till personer som är 70 år eller ädre samt de i riskgrupper för Covid- 19.

Här hittar du information om hemleverans av matvaror

Information från myndigheter

Information in other languages

Teckenspråkstolkad information

Nyheter om covid-19

Dela sidan på sociala medier

Till toppen