Beslut

Beslut: Emmaboda kommun stänger Algutsbodas särskilda boende/äldreboende för besökande med omedelbar verkan.

Ordförandebeslut:

Under eftermiddagen den 28 oktober 2020 har det kommit kommunen tillkänna att en anställd på Algutsbodas särskilda boende/äldreboende har testats positivt för Covid-19.

Med anledning av ovanstående beslutar undertecknad:

  • Att stänga Algutsbodas särskilda boende/äldreboende för besökande.
  • Att beslutet gäller med omedelbar verkan och tillsvidare.

Motivering till Ordförandebeslut:

Verksamheten har efterfrågat ovanstående beslut, för skyndsam hantering.
Efter samtal mellan Emmaboda kommuns kommunledning, berörd förvaltningsledning och smittskyddsenheten i Kalmar län är slutsatserna:

  • att det är viktigt att smittspårningen skall kunna fortgå utan extra/extern påverkan
  • att det är viktigt med så få personer som möjligt på boendet för att ge personalen möjlighet att fokusera på kärnuppdraget och för att minska risken för att personer i riskgrupp drabbas av Covid-19, då källan till smittan ej än så länge är känd

Då verksamheten har efterfrågat ett skyndsamt beslut och med hänvisning till ovan, samt att beslutet i övrigt inte kan anses ha samhällsstörande påverkan, anser undertecknad att skyndsammaste beslutsgång är ett ordförandebeslut. Ärendet skall behandlas av Krisledningsnämnden den 3 november 2020.

Beslutsunderlag:
Samtal mellan Krisledningsnämndens ordförande och Krisledningsstaben

Dela sidan på sociala medier

Till toppen